درج اتصالات پلاستیکی لوله های پنج لایه(کایر پایپ) در مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان

خلاصه مقاله

تاریخ انتشار : 1397/05/22

درج اتصالات پلاستیکی لوله های پنج لایه(کایر پایپ) در مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان

درج اتصالات پلاستیکی لوله های پنج لایه(کایر پایپ) در مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان


شرکت لوله سبز چابهار اولین و تنها تولید کننده ی اتصالات جوشی لوله های پنج لایه( کایر پایپ- دارای گواهی ثبت patent )
به مدد ارایه مستندات فنی و کارشناسی از قبیل گواهینامه های فنی- استانداردهای بین المللی و داخلی- عملکرد بالا- گذراندن تمامی آزمون های صنعت لوله و اتصالات مسبب گردید اتصالات پلاستیکی را جهت اجرای لوله های پنج لایه در ویرایش چهارم مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان که در سال ۱۳۹۶ تدوین و منتشر گردید اضافه نماید.